Štìòátka 2017 - vrh „C“

2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden 1 tęden
2 dny 2 denní Jackie a dìti mimi z vrhu C rodinka 2 dnyzpìt