Štìòátka 2016 - vrh „A“

3 tędny 3 tędny 3 tędny 3 tędny 3 tędny 3 tędny 3 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 2 tędny 5-ti denní 5-ti denní 5-ti denní 5-ti denní 5-ti denní 5-ti denní 5-ti denní 5-ti dennízpìt