Štìòátka 2012 - vrh „W“

W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 8 tędnù W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 6,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 4,5 tędne W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 3 tędny W 2 tędny W 2 tędny W 2 tędny W 2 tędny W 2 tędny W 2 tędny W 1 tęden W 1 tęden W 1 tęden W 1 tęden W 1 tęden

zpìt